Історії держави і права зарубіжних країн

Вступ

Лекція 1. Деміфологізація політико-правових поглядів у період становлення Давньогрецької держави. Гомер. Гесіод. "Сім мудреців". Піфагор і піфагорійці. Геракліт

Лекція 3. Концепції держави і права елліністичної доби: стрибок від проблем космосу до проблем людини. Раціоналістичне обґрунтування державно-правових відносин. Етика Епікура. Стоїцизм і теорії світової держави і природного права. Полібій. Доля як загальний природний закон, що керує Всесвітом

Лекція 4. Розвиток державно-правових

Лекція 5. Греція "гомерівської доби". Суспільний лад. Органи управління: рада старійшин (буле), вождь (басилевс), Народні збори (агора). Форми правління міст-держав: рання тиранія, демократія, аристократія, олігархія

Лекція 6. Держава і право стародавніх Афін. Утворення Афінської держави. Реформи Тесея. Боротьба демосу з евпатридами. Кілонова "скверна". Закони Драконта. Реформи Солона — пролог до демократії

Лекція 7. Тиранія Пісістрата.

Лекція 8. Суспільний лад в Афінах. Права

Лекція 9. Афінський державний устрій.

Лекція 10. Джерела і характерні риси права.

Лекція 11. Утворення і розвиток Спартанської держави. Законодавство Лікурга. Суспільний лад. "Община рівних". Основні категорії населення: спартіати, періеки, ілоти. Система виховання. Правове становище жінки

Лекція 12. Державний устрій Спарти.

Лекція 13. Джерела та характерні риси права. Звичаєве право. Закони. Законодавство Лікурга. Реформи Агіса і Клеомена III

Лекція 14. Джерела римської історії:

Лекція 15. Виникнення Риму:

Лекція 16. Реформи Сервія Туллія.

Лекція 17. Римська держава в період Республіки (VI—I ст. До н. Е.). Завоювання Італії. Суспільний лад. Поділ римського населення: вільні і раби, громадяни і чужинці

Лекція 18. Державний устрій в період Республіки. Органи управління: Народні збори, сенат, магістратури. Судова система. Збройні сили. Фінанси. Організація місцевого управління. Управління провінціями

Лекція 19. Криза і падіння Республіки.

Лекція 20. Загострення зовнішньополітичної

Лекція 21. Римська держава в період ранньої

Лекція 22. Пізня Римська імперія (М^ ст. Н. Е.).

Лекція 23. Джерела права в період Республіки: звичаї, закони, сенатусконсульти, едикти магістратів. Право народів (jus gentium). Діяльність юристів: Секст Елій Пет, Катон Старший, рід Муціїв, Юній Брут, Марк Манілій, Муцій Сцевола

Лекція 24. Джерела права в період принципату:

Лекція 25. Основні риси права в період Республіки. Судовий процес. Суб'єкти права. Речове право. Основні способи захисту приватної власності. Зміни у праві власності. Нові види власності. Права на чужу річ. Зобов'язальні відносини. Зобов'язання за договорами. Види контрактів. Шлюбно-сімейне і спадкове право. Кримінальне право. Судочинство

Лекція 26. Римське право в період імперії.

Лекція 27. Підсумки. Роль античної філософсько- правової думки в розробці проблем розвитку суспільства та з'ясуванні питань походження держави і права. Історичне значення Римської держави і права. Вплив римського права на розвиток правових систем світу. Рецепція римського права. Глосатори та постглосатори

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

« Содержание


1  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я