Методологія та організація наукових досліджень

Анотація

Вступ

Тема 1 Історія становлення та розвитку науки        

Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження

Етапи становлення і розвитку науки

Поняття, иіді і функції науки

Структурні едементи науки, їх характеристика

Тема 2 Наука як система знань       

Наукознавство як система знань

Класифікація наук

Основні риси працівника науки

Тема 3 Організація науково-дослідної роботи в Україні   

Організаційна структура науки

Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні

Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів

Науково-дослідна робота студентів

Тема 4 Основи методології науково- дослідної діяльності       

Поняття методології та методики наукових досліджень

Методологія теоретичних досліджень

Основи методології досліджень емпіричного рівня

Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень

Тема 5 Основні методи наукових досліджень та їх характеристика

Поняття наукового методу та його основні риси

Система методів дослідження

Загальнонаукові методи

Конкретно-наукові та спеціальні методи

Методи економічного дослідження

Тема 6 Вибір, етапи та економічна ефективність наукового дослідження        

Вибір напряму наукового дослідження

Основні етапи проведення наукових досліджень

Економічна ефективність наукових досліджень

Тема 7 Методика підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт 

Поняття, загальна характеристика і вимоги до курсових та дипломних робіт

Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт

Структура та технічне оформлення курсових та дипломних робіт

Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи

Магістерська робота: поняття та її підготовка

Тема 8 Теорія і практика конкретних соціально-економічних досліджень

Поняття, види та етапи конкретно- економічного дослідження

Поняття, функції та структура програми соціально-економічного дослідження

Методологічний розділ програми

Методичний розділ програми

Тема 9 Інформаційне забезпечення наукової роботи      

Суть і види науково-технічної інформації

Методи пошуку і збору наукової інформації

Аналіз та інтерпретація інформації

Організація роботи з науковою літературою

Форми обміну науковою інформацією

Тема 10 Оформлення наукової роботи і передача інформації

Оформлення результатів наукової роботи

Оформлення замовлення на практичні розробки

Тема 11 Організація роботи наукового колективу  

Формування і методи згуртованості наукового колективу

Організація роботи наукового колективу

Робоче місие і робочий день науковця

 

« Содержание


1  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я