Основи аудиту

Анотація

Передмова

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК АУДИТУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Історія виникнення і розвитку аудиту

Організація і місце аудиту в системі контролю

Класифікація аудиту

Організаційні форми аудиторської діяльності,їх функції', права та відповідальність

Питання для обговорення та самоперевірки

Практичний блок

Контрольний блок

Тести

Графічний блок

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Система регулювання аудиторської діяльності в Україні

Основні етапи проведення аудиторської перевірки

Порядок укладення договору на проведення аудиту

Планування проведення аудиту

Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті

Питання для обговорення і самоперевірки

Практичний блок

Контрольний блок

Тести

Графічний диктант

ЕТИКА АУДИТОРА ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО КВАЛІФІКАЦІЇ

Нормативні вимоги до діяльності аудитора

Сертифікація та ліцензування діяльності аудиторів

Питання для обговорення та самоперевірки

Практичний блок

Контрольний блок

Тести

Графічний блок

СТАНДАРТИ (НОРМИ) АУДИТУ

Нормативна база регулювання аудиторської діяльності

Міжнародні стандарти

Питання для самоперевірки та обговорення

Графічний блок

Тести

Графічний блок

ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Завдання та об’єкти внутрішнього контролю

Ефективність системи внутрішнього контролю та порядок її визначення

Тестування системи внутрішнього контролю

Питання для самоперевірки та обговорення

Контрольний блок

Тести

Графічний диктант

 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

Аудиторські докази, їх класифікація

Джерела аудиторських доказів, процедури їх отримання

Методи і прийоми аудиту

Питання для обговорення та самоперевірки

Практичний блок

Завдання

Завдання

Контрольний блок

Тести

Контрольний блок.

ЕТАПИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Методика послідовності здійснення тестів підтвердження

Підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку по процесам господарської діяльності підприємства

Основні заключні процедури підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку

Питання для обговорення та самоперевірки

АУДИТОРСЬКІ РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ

Суть робочої документації

Види аудиторського висновку

Порядок складання аудиторських висновків

Складання аудиторських висновків спеціального призначення та оцінка фінансової інформації

Звіт аудитора керівництву господарючого суб’єкта

Питання для обговорення та самоперевірки

Практичний блок

АУДИТ У КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Вплив комп’ютерної техніки на ефективність проведення аудиту

Методика проведення аудиторськоїперевірки в умовах комп’ютерної обробки даних

Класифікатори економічної інформації', їх види і призначення в аудиторській перевірці

Процес аудиторської перевірки за допомогою автоматизованої системи

Питання для обговорення та самоперевірки

Список використаної літератури

 

« Содержание


1  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я