Основи менеджменту. Практикум

Анотація

Вступ

Тема 1 Сутність, роль Та методологічні ос НоВи менеджменту

Тема 2 Історія Розвитку менеджменту

Тема 3 Організації як об'єкти

Тема 4 Планування як функція

Тема 5 Організаційні структури Та струк­тури упраВліННЯ

Тема 6 Розробка посадових інструкцій для керівників та спеціалістів

Тема 7 Основи делегування

Тема 8 Поняття та види мотивації.

Тема 9 Контролювання як загальна функція менеджменту

Тема 10 МеТоди менеджменту

Тема 11 Управлінські рішення

Тема 12 Внутрішньоорганізаційний обмін інформацією

Тема 13 Комунікації В менеджменті

Тема 14 Особистість керіВника

Тема 15 УпраВЛіння конфліктами

Тема 16 Управління стресами

Тема 17 Організація роботи працівників апа­рату управління

Тема 18 Управління робочим часом

Тема 19 ДілоВа кар'єра Та її організація

 

« Содержание


1  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я