Корпоративне управління

Анотація

Вступ

Теоретичні основи управління об’єктами корпоративного типу

Визначення та зміст поняття “корпоративне управління"

Вплив зовнішнього середовища на функціонування корпорацій

Моделі корпоративного управління

Англо-американська модель корпоративного управління

Японська модель корпоративного управління

Західноєвропейська (німецька) модель

Контрольні запитання до першого розділу

Системи стандартів корпоративного управління

Основні принципи корпоративного управління

Принципи корпоративного управління ОЕСР

Принципи корпоративного управління Європейського банку реконструкції і розвитку

Національні кодекси корпоративного управління

Контрольні запитання до другого розділу

Об’єднання підприємств як об'єкт корпоративного управління

Поняття та загальні ознаки корпорації

Інтеграційні форми бізнес-структур

Структурні складові корпоративного об’єднання

Корпоративні об’єднання в Україні

Контрольні запитання до третього розділу

Холдингова організація як інтегрована корпоративна структура

Визначення корпоративного об’єднання холдингового типу

Класифікація холдингових структур

Організаційні засади створення холдингових компаній

Особливості функціонування холдингових компаній в Україні та зарубіжних країнах

Контрольні запитання до четвертого розділу

Завдання для практичних занять

ПЛАНИ наукових семінарів з дисципліни “Корпоративне управління"

Пакет індивідуальних завдань для студентів з курсу «Корпоративне управління»

Пакет ситуаційних вправ

Інформація про акціонерне товариство

Структура акціонерного капіталу (на момент існування ситуації, що розглядається у ситуаційній вправі)

Інформація про акціонерне товариство

Структура акціонерного капіталу (на момент існування ситуації, що розглядається у ситуаційній вправі)

Інформація про акціонерне товариство

Структура акціонерного капіталу (на момент виникнення ситуації, що розглядається у ситуаційній вправі):

Інформація про акціонерне товариство

Органи управління

Структура акціонерного капіталу та коротка характеристика акціонерів

Вирішення конфлікту

Інформація про акціонерне товариство

Структура статутного капіталу (на момент існування ситуації, що розглядається у ситуаційній вправі)

 

« Содержание


1  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я