Економічна статистика

Анотація

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Значення економічної статистики

Предмет економічної статистики

Метод економічної статистики

Завдання економічної статистики

Групування та класифікації в економічній статистиці

Система показників економічної статистики

Тема 2. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СТАТИСТИКИ

Становлення системи національних рахунків в Україні

Уніфікація статистичної звітності в системі національних рахунків

Групування і класифікація в системі національних рахунків

Основні принципи побудови рахунків у системі національних рахунків

Аналіз макроекономічних показників системи національних рахунків

Тема 3. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС

Сутність міжгалузевого балансу

Характеристика загальної схеми міжгалузевого балансу України

Основні розділи міжгалузевого балансу

Удосконалення побудови міжгалузевого балансу

Тема 4. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Основні визначення показників населення та завдання статистики населення

Показники статистики чисельності та складу населення

Показники руху та відтворення населення

Показники трудових ресурсів

Показники руху та відтворення трудових ресурсів

Джерела інформації про чисельність населення та трудові ресурси

Тема 5. СТАТИСТИКА РИНКУ ПРАЦІ

Предмет і завдання статистики ринку праці

Класифікації та групування ринків праці та робочої сили

Зайнятість населення в Україні

Ціна та вартість робочої сили

Безробіття та його види

Статистичні показники безробіття

Сучасні моделі ринку праці

Тема 6. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

Значення національного багатства для розвитку національної економіки

Завдання статистики національного багатства

Склад і структура національного багатства

Показники національного майна

Статистико-економічний аналіз національного багатства

Джерела інформації про наявність та використання національного багатства

Тема 7. СТАТИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сутність та проблеми інноваційної діяльності

Завдання статистики інноваційної діяльності

Класифікація та групування інноваційної діяльності

Міжнародні класифікації за галузями науки, техніки та за джерелами фінансування

Статистичний облік та аналіз інновацій

Тема 8. СТАТИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙ

Тема 9. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

« Содержание


1  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я