Підприємництво в умовах ринку

жавна

кому­

нальна

при­

ватна

колек­

тивна

Всього

міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

 

Всього

981054

42935

74252

290304

564500

9063

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

81970

2017

799

53578

25504

72

Рибне господарство

1344

75

18

466

783

2

Промисловість

108325

2677

4024

29619

71227

778

добувна промисловість

2450

502

20

318

1587

23

обробна промисловість

101210

1969

1773

29104

67620

744

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

4665

206

2231

197

2020

11

Будівництво

59714

1723

863

19997

36812

319

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

258475

1462

2952

99515

152228

2318

Готелі та ресторани

19011

552

688

5671

11919

181

Транспорт і зв’язок

28549

2219

495

8359

17063

413

Фінансова діяльність

13094

341

115

1368

11121

149

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

97366

6312

5013

22108

61408

2525

Державне управління

35665

16185

18811

88

579

2

Освіта

34494

4067

24867

1544

3967

49

Охорона здоров’я та соціальна допомога

22703

2297

5951

2675

11684

96

Колективні, громадські та особисті послуги

115502

1357

7100

5251

101584

210

Послуги домашньої прислуги

28

20

8

 

Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п’ яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

 

« Содержание


7  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я