Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

31. ДСТУ 180 10011-1:1990; 10011-2:1991; 10011-3:1991 На­станови щодо перевірки систем якості. Частина 1—3.

32.   ДСТУ 180 9004-1-95; 9004-2-96; 9004-3-98; 9004-4-98 Управління якістю та елементи систем якості. Частина 1—4.

ЛІТЕРАТУРА

1.  Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством. — Москва: Инфра-М, 2000. — 212 с.

2.   Березненко М.П., Савчук Н.Г., Березненко С.М., Ліщук В.Г., Сологуб Н.М. Сертифікація систем якості та продукції в легкій промисловості. — К.: Логос, 1996. — 232 с

3.   Бичківський Р.В., Столярчук П.Г. Метрологія, стандарти­зація, управління якістю і сертифікація. — Львів: Вид-во нац. університету “Львівська політехніка”, 2002. — 560 с.

4.   Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю, основи стан­дартизації та сертифікації продукції. — Львів: Вид-во нац. уні­верситету “Львівська політехніка”, 2001. — 176 с.

5.   Гиссин В.И. Управление качеством продукции. — Ростов- на-Дону: Феникс, 2000. — 255 с.

6.   Кириченко Л.С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. — К.: Вид-во Київського нац. торг.-екон. університету, 2001. — 446 с.

7.   Павлов В.І., Мишко О.В., Ольонова І.В., Павліха Н.В. Ос­нови стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. — К.: Кондор, 2004. — 229 с.

8.   Росоха Т.Ю. Основи стандартизації, метрології та якості продукції. — К.: КДТЕУ, 1998. — 102 с.

9.   Саранча Г.А. Метрологія, стандартизація та управління якістю. - К.: Либідь, 1993. - 256 с.

10. Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством. — К.: МАУП, 2000. — 194 с.

11. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. — К.: Вид-во Європейського університету фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. — 174 с.

Навчальне видання

 

« Содержание

 ...  82


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я