Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

1.                   Закон України. Про стандартизацію. №2408-ІІІ від 17 трав­ня 2001 р.

2.                   Закон України. Про акредитацію органів з оцінки відповід­ності. №2407-ІП від 17 травня 2001 р.

3.                  Закон України. Про підтвердження відповідності. №2406-ІП від 17 травня 2001 р.

4.                  ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення.

5.                  ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації України. Стандартизація та сумісні види діяльності. Терміни та визначен­ня основних понять.

6.                  ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів.

7.                  ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгод­ження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов.

8.                  ДСТУ 1.4-93 Державна система стандартизації України. Стандарт підприємства. Основні положення.

9.                  ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стан­дартів.

10.                 ДСТУ 1.6-93 Державна система стандартизації України. Порядок державної реєстрації галузевих стандартів, стандартів науково-технічних та інженерних товариств і спілок.

11.                 ДСТУ2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Тер­міни та визначення.

12.                 ДСТУ2926-94 Системи якості. Комплекси керування як­істю: системні, технологічні. Основні положення.

13.                 ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення.

14. ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення.

15. ДСТУ 3411-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації.

16. ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації.

17. ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Поря­док проведення сертифікації продукції.

18. ДСТУ 3414-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атеста­ція виробництва. Порядок здійснення.

19.ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи.

20. ДСТУ 3416-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Поря­док реєстрації об’єктів добровільної сертифікації.

21. ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Проце­дура визнання сертифікації продукції, що імпортується.

22. ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації.

23. ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Серти­фікація систем якості. Порядок проведення.

24. ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації.

25. ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис.

26. ДСТУ 180 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник.

27. ДСТУ 180 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги.

28. ДСТУ 180 9004-2001 Системи управління якістю. Наста­нови щодо поліпшення діяльності.

29.  ДСТУ 180 9000-1:1994; 9000-2:1993; 9000-3:1991; 9000-4: 1993 Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Час­тина 1— 4.

30. ДСТУ 180 9001:1995; 9002:1995; 9003:1995 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблен­ня, виробництва, монтажу та обслуговування.

 

« Содержание


 ...  81


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я