Макроекономіка

Висновок

Розглянуті в цьому посібнику проблеми, безумовно, не вичер­пують усієї складності й різноманіття процесів, які відбуваються в економіці. Однак вони торкаються базових, вихідних закономірно­стей економічної діяльності, тому що будь-яка економіка почи­нається з прийняття рішень суб’єктами, які в ній оперують. Спо­живачі і бізнесмени, робітники і фермери, державні чиновники і керівники урядів повсягденно стикаються з проблемою вибору з кількох варіантів досягнення поставлених цілей в умовах обмеже­них економічних можливостей. Яке б рішення вони не прийняли, воно буде чогось варте, в нього завжди будуть певні “альтернативні витрати”. Економічні суб’єкти інтуїтивно намагаються знайти оп­тимальне рішення, тобто звести свої витрати до мінімуму і одержати максимальну вигоду. При цьому виявляється, що у певних еконо­мічних умовах їхня поведінка підпорядкована деяким закономірно­стям і нормам, які складаються у певні стереотипи поведінки.

Вище були представлені деякі базові закономірності і принци­пи економічної поведінки у різних господарських ситуаціях. Вони не є готовими рецептами, які можна використовувати безпосеред­ньо на практиці, але знання цих принципів озброює своєрідною технікою мислення, допомагаючи тому, хто нею володіє, приймати найбільш обгрунтовані та виправдані рішення.

 

« Содержание


 ...  81


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я