Макроекономіка

Ринкова економічна система

Функції вільного ринку. Ринковий механізм координації. Закон по­питу і його функції. Детермінанти попиту. Пропозиція та її функції. Фактори, що визначають зрушення кривої пропозиції. Ринкова рівно­вага. Еластичність попиту та пропозиції.

Економічна діяльність людей врешті-решт зводиться до по­шуків шляхів найкращого пристосування обмежених ресурсів до різноманітних потреб. Ця задача передбачає вирішення певних про­блем.

По-перше, необхідно врахувати і найкращим чином розподі­лити наявні ресурси для отримання необхідного рівня виробництва матеріальних благ та послуг.

По-друге, треба визначити, яку кількість різноманітних благ та послуг повинно бути вироблено.

По-третє, вирішити, як вироблені блага та послуги будуть роз­поділені між членами суспільства.

Нарешті, по-четверте, визначити, яка частина одержаного при­бутку піде на забезпечення майбутнього економічного зростання.

Усі ці проблеми, загальні для будь-якої економіки, вирішують­ся різними способами у різних економічних системах. В одних ви­падках основою прийняття рішення є традиція: звичаї, що встанови­лися, релігійні і культурні цінності. У інших — команди, які відда­ють суб’єкти, розташовані на більш високих щабелях ієрархічної структури. У третіх — договір, що укладається на основі взаємодії самостійних і відповідальних за свої дії суб’єктів. Ареною укладен­ня подібних угод є ринок.

 

« Содержание


7  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я