Макроекономіка

Висновки мікроекономічного аналізу досить зручно виклада­ти за допомогою графіків, які мають не тільки ілюстративний харак­тер, але іноді виконують і аналітичні функції.

Графік є наочним відображенням залежності між декількома змінними. Більшість цих залежностей ілюструються за допомогою двомірних моделей, де незалежна змінна розміщена на горизон­тальній осі, а залежна—на вертикальній. Але, коли в мікроекономіці досліджується залежність між цінами і кількістю запропонованих чи запитуваних товарів, незалежна змінна (ціни) розміщується на вертикальній осі, а залежна на горизонтальній.

Нахил ліній на графіках свідчить про характер взаємозв’язку змінних. Якщо функція й аргумент змінюються в одному напрям­ку, нахил лінії буде позитивним. Якщо ж вони змінюються у проти­лежному напрямку — нахил буде негативним. У разі відображення на графіках більш складних, нелінійних зв’язків, вони будуть мати вигляд кривих. Щоб визначити, яким є їх нахил (позитивним чи негативним), треба провести дотичну до кривої. Нахил кривої ви­значається нахилом прямої у точці дотику.

Поряд з графіками у мікроекономічному аналізі використову­ють таблиці, формули та інші елементи математичного апарату, що дає можливість чіткіше уявляти характер важливих економічних зв’язків.

 

« Содержание


6  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я