Макроекономіка

Рис.2

Неціновими детермінантами можуть виступати: Доходи споживачів. Зростання доходу, як правило, веде до збільшення купівельної спроможності споживачів і здебільшого вони при тих самих цінах мають можливість купувати більше, тобто збільшу­вати попит. Навпаки, при скороченні доходу попит на більшість то­варів падає. Товари, попит на які змінюється у прямій залежності із змінами у доході, називаються нормальними товарами. Але є певна ка­тегорія товарів, від споживання яких відмовляються в міру того, як зростає дохід і попит на них скорочується. Це товари зниженої якості. Тому вплив змін у доході на положення кривої попиту на графіку буде неоднозначним. Для нормальних товарів зростання доходів призведе до її зсуву праворуч ф^, а для товарів зниженої якості—ліворуч ^2). При скороченні доходу вплив буде зворотнім.

Ціна на сполучені товари. Попит на продукт може залежати від цін на товари, так чи інакше з ним сполучені. Зв’язок може бути подвійним: вони можуть бути або заміщуючими споживання дано­го продукту, або доповнюючими його.

У випадку, коли товари є взаємозамінні (субститути), зміна цін на один із них веде до зсуву кривої попиту на іншій у тому ж на­прямку. Зростання ціни на олію неминуче веде, за інших рівних умов, до зростання попиту на маргарин.

Якщо товари доповнюють один одного (комплиментарні), то зміна у ціні одного має наслідком зміну попиту на іншій у протилеж­ному напрямку. Зростання ціни на фотоапарати веде до падіння по­питу на фотоплівку.

В цілому вплив на попит цін сполучених товарів можна подати у вигляді такої схеми:

Замінники

Супутні товари

Ціна товара А

 

к Попит на товар В

(замінник)

Ціна товара А

 

Попит на товар В (супутник)

Ціна товара В (замінник)

 

Попит на товар

г А

Ціна товара А

 

Попит на товар В (супутник)

 

Споживчі смаки і переваги. Зміни у споживчих уподобаннях, що викликані коливаннями моди, рекламою, появою товарів з новими можливостями, можуть викликати суттєві зрушення у по­питі. Мода на довге волосся у чоловіків призвела до скорочення попиту на перукарські послуги, а зростання інтересу до фігурного катання і хокею спричинило різке зростання попиту на ковзани, ключки та шайби.

Очікування майбутніх цін. Якщо споживачі припускають, що ціна на товар буде у найближчому майбутньому зростати, вони почина­ють робити запаси цього товару і попит на нього зростає. Наприк­лад, засушливе літо дає усі підстави передбачати низький врожай картоплі і високі ціни на неї у зимовий період. Тому споживачі, випереджаючи очікування зростання цін, запасають картоплю на зиму, підвищуючи попит на неї при даній ціні. Зрушення у попиті можуть викликати також очікування зміни у доходах: якщо перед­бачають підвищення, починають більше витрачати вже сьогодні, а якщо зниження — починають економити.

Аналізуючи ринкову ситуацію, треба розрізняти індивідуальний попит, що відбиває поведінку окремого споживача, і ринковий, що відображає реакцію усієї сукупності споживачів на даному ринку.

Припустимо, на ринку кавунів з’явилися два покупці. При ціні

2 грн за 1 кг, кожен з них може дозволити собі по одному кавуну на тиждень. Якщо ціна впаде до 1 грн за 1 кг, то перший покупець купуватиме 3 кавуни, а другий — 2. Ринковий попит буде визнача­тися як сума товарів, що споживаються усіма покупцями, тобто ста­новить 5 кавунів на тиждень. Крива ринкового попиту буде гори­зонтальну суму кривих індивідуального попиту на даному ринку (рис. 3 а,б,в).

 

« Содержание


 ...  11  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я