Біржова справа

Основи ф’ючерсної та опціонної торгівлі

Розділ 15.

Розділ 16. Розділ 17. Розділ 1В.

Розділ 19. Розділ 20.

ТОВАРНИМ Ф’ЮЧЕРСНИИ КОНТРАКТ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ інструмент біржового ринку

торгівля опціонами

ФІНАНСОВІ Ф’ЮЧЕРСИ

біржова спекуляція

НА Ф’ЮЧЕРСНИХ РИНКАХ

хеджування цінових і курсових ризиків за допомогою Ф’ЮЧЕРСНОЇ торгівлі

перспективи становлення

ОС НОВНИХ Ф’ЮЧЕРСНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

2     00 23 4 65 07 54 7 780 09 95 840 68 897 93 55 590 56 774

8   75 22 0

3     5 1 097 9764 57 4 989 87 09

87 84 24 5 12 67 56 00 76 432 67 8899 65 07 54 7 780 09 95 840 68 897 93 55 590 56 774 980 0 8765 8

546

9

Товарний ф’ючерсний контракт як інвестиційний інструмент Біржового ринку

Компанії, які купують та продають сировину та одночасно спекулюють нею на ф’ючерсних ринках, отримують дві пере­ваги: вони володіють конфіденційною інформацією про попит та пропозицію та не мають обмежень за відкритими позиціями.

О. Елдер, біржовий трейдер

Теоретична частина

Товарні ф ’ючерси як фінансові інструменти Порядок укладання та виконання ф ’ючерсних контрактів

368 Основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі частина III

 

 

§ 15.1.

Товарні ф’ючерси як фінансові інструменти

і Як уже вказувалося у розділі 4, 1 ф ’ючерсний контракт — це біржовий 1 контракт-зобов ’язання купівлі/продажу 1 активу в майбутньому (валюти, цінних 1 паперів, інших фінансових інструментів,

сировини) із встановленими стандартними параметрами за ціною, погодженою у момент його укладання. Це виключно біржовий контракт, навіть коли він продається через торговельно-інформаційні комп’ютерні системи.

Учасниками ф’ючерсного ринку є потужні трейдери або фінансові інституції. До них належать торговці-дилери, що купують і продають ф’ючерсні контракти для власних потреб, брокери, які виконують за­мовлення клієнтів на купівлю-продаж контрактів та арбітражери, тобто спекулянти, що купують або продають контракти з метою отримання доходу від різниці у цінах.

Товарні ф’ючерсні контракти - це угоди про завчасну купівлю або продаж сільськогосподарської чи промислової сировини, або строкові товарні угоди.

У розділах 3 та 4 досить детально наведено приклади видів бір­жових товарів, основних товарних ф’ючерсів та ф’ючерсних бірж, де вони котируються.

Подвійна природа ф’ючерсного контракту полягає в тому, що, з од­ного боку, продавцям та покупцям товару надаються надійні матеріальні гарантії виконання укладених угод (через купівлю-продаж відповідного типового контракту з відстроченою поставкою), з іншого, з’ являється можливість проведення чисто спекулятивних інвестицій у забезпечені реальним товаром сертифікати на пред’явника, а саме цим і є ф’ючерсні контракти, з наступним їх використанням у біржовій торгівлі.

Професійні біржові дилери (інвестиційні компанії, банки, брокерські фірми, незалежні трейдери-спекулянти) використовують ф’ ючерсний ринок для прогнозування ціноутворюючих факторів, гри на різницях цін і тенденціях зміни цін у майбутньому. Строковий ф’ючерсний ри­нок понад два десятиліття є повноважним елементом фінансового ринку. Послуги з управління інвестиціями у ф’ючерси, опціони, валютні опера­ції давно перетворились на окрему галузь фінансової індустрії (Mana­gement Futures). Розшифровується цей термін як професійно керовані інвестиції у похідні фінансові інструменти.

На глобальному фінансовому ринку сьогодні є строкові фінансові ін­струменти, які відображають динаміку товарних ринків. Це ф’ ючерсні та опціонні контракти на індекс цін товарних ф’ючерсів. Найвідомі- шим із таких індексів є The Goldman Sashs Commod^ !ndex (GSd), до бази розрахунку якого входять 26 найліквідніших ф’ючерсних контрак­тів на основні сировинні товари, що є об’єктами міжнародної торгівлі. Цей індекс відображає зміну цін основних товарних ф’ючерсів найближ­чих місяців поставки. Використовується інституційними інвесторами для портфельних спекуляцій, хеджування від інфляції та товарних ці­нових ризиків в сукупності з процентними, валютними та ф’ючерсами на фондові індекси (рис. 15.1).

 

« Содержание


 ...  214  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я