Основи менеджменту

У цілому, свобода дій капіталістів та їхніх менеджерів - це свобода, обумовлена законами конкуренції.

Учасники економіки ринкового господарства хочуть досягти оптимального результату - максимального задоволення своїх по­треб - через відношення товарообміну із своїми контрагентами. У цих відношеннях успіх кожного учасника ринкового процесу за­лежить не тільки від результатів його праці, а й від інших осіб, які беруть участь у товарообміні. В цьому і полягає феномен вільної конкуренції: чим більше учасників у ринковому господарстві, тим менший вплив кожного з них.

Поряд з ринком слід розглянути ще одне не менш важливе джерело формування менеджменту як управління особливого ро­ду - індустріальний спосіб організації виробництва.

Вивчаючи процеси виникнення індустріального способу орга­нізації виробництва, англійський історик А. Тойнбі зазначав, що метод індустріальної системи полягає в забезпеченні максимуму продуктивних можливостей шляхом безперервного випуску таких продуктів, які можуть виготовлятися з сировини за допомогою механічно скоординованої роботи певної кількості людей.

Будь-яке управління - це не тільки управління своїм часом, а й управління процесами часу. Знаменита формула Б. Франкліна "час-гроші" за багато десятиліть стала девізом капіталістичного господарювання і діловитості.

1.2.                Суть, зміст менеджменту та управління

Будь-яким підприємством - чи то промисловим гігантом, чи сімейним магазином необхідно управляти. Коли говорять “управ­ління підприємством”, мають на увазі дії його керівника, які на­правлені на досягнення якоїсь певної мети.

Сьогодні керівників підприємств дедалі частіше називають словом “менеджер”, а те, чим вони займаються, - менеджмент. Що ж означає слово “менеджер”? З самого початку англійці вживали це поняття в управлінні ... кіньми. Слово “менеджмент” означає “мистецтво верхової їзди”. В сучасному значенні слова “мене­джер” і “менеджмент” з’явилися лише тоді, коли господарі під­приємств зрозуміли, що дуже вигідно не самим керувати власним майном, а залучати до цього професіоналів, спеціально відібраних і навчених такій роботі. Саме їм, талановитим спеціалістам, які працюють за наймом, стали доручати головне завдання підприєм­ства - отримання високого прибутку. Завдання не легше, ніж управління норовистим конем. Варто відмітити, що за цю важку працю не шкодували високої винагороди. Менеджер і нині одна із професій, яка найбільш щедро оплачується в розвинутих країнах.

Отже, менеджер - це керівник-професіонал, який працює за наймом і спеціалізується на примноженні прибутку. Тобто - це керівник підприємства в ринковій економіці.

З легкої руки американців, англійське слово менеджмент ста­ло відомим сьогодні практично кожній освіченій людині. Що ж означає цей термін “менеджмент”? Чому ми позичаємо його, а не користуємось словом “управління”? Мова йде не тільки і не стіль­ки про слова. Вживаючи термін “менеджмент”, ми йдемо за тра­дицією, яка давно встановилася в міжнародних виданнях з теорії управління, яка має на увазі певне коло явищ і процесів. У прак­тиці, яка склалася у вітчизняній науковій літературі з управління, менеджмент уже більше 30-ти років використовується як синонім капіталістичного управління. І головне - управління не заміняє “менеджмент”, тому що в останньому йдеться лише про одну із форм управління, а саме про управління соціально-економічними процесами за допомогою і в рамках підприємницької корпорації або акціонерної компанії.

Фундаментальний Оксфордський словник англійської мови дає таке тлумачення “менеджменту”:

а)       спосіб, манера ставлення до людей;

б)       влада і мистецтво управління;

в)       особливий рід уміння та адміністративні навички;

 

« Содержание


7  ... 


по автору: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

по названию: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я